آیین دادرسی اسلامی در مورد غیر مسلمانان از دیدگاه فقه امامیه
39 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1385 - شماره 45 » (44 صفحه - از 205 تا 248)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از مجموعه مسائلی که در باب قضا و شهادت راجع به کفار در کتاب هی فقهی امامیه وجود دارد، تشکیل دادگاه در دعاوی شخصی و جرایم عمومی راجع به کفار، رعایت عدالت و مساوات در صدور حکم و در رفتار حاکم با متخاصمین و درتمایل قلبی در مخاصمه بین کافر و مسلمان و حکم سوگند و شهادت کفار است.نوشتار حاضر با استناد به مهمترین منابع فقه شیعه به گزارشی از اقوال و دلایل مطرح شده در این زمینه می پردازد